Recent changes future project

Martin Mathys voert 3 wijzigingen door aan toekomstproject

In de zomer van 2020 deden we de toekomstplannen voor onze verffabriek uit de doeken: Martin Mathys wenst namelijk te investeren in de modernisering van zijn infrastructuur en de installatie van een afvullijn voor verfspuitbussen. Zo blijven we de veiligheid op lange termijn verzekeren, vergroenen we de site en verankeren we de werkgelegenheid in onze regio.

 

Drie wijzigingen o.b.v. feedback

Eind 2020 zetten we een volgende, belangrijke stap in dit project. De Provincie Limburg, de Stad Halen, de inwoners van Zelem en het buurtcomité hebben ons de voorbije maanden namelijk adviezen en feedback bezorgd, waarmee we aan de slag gegaan zijn om ons toekomstproject ‘Zekerheid voor Zelem’ te wijzigen:

 

• We komen tegemoet aan de bezorgdheid van de inwoners van Zelem, door geen extra productievermogen en geen uitbreiding van de opslag van milieugevaarlijk producten meer aan te vragen.

 

• Op vraag van de overheid (meer bepaald Agentschap Natuur en Bos) lieten we een extra, onafhankelijke studie uitvoeren in verband met de geplande regenwateropvang. Door de maatregelen uit deze studie toe te passen, blijft het natuurgebied gevrijwaard.

 

• Ten slotte lieten we op eigen initiatief een mobiliteitstoets uitvoeren. Deze studie concludeert dat onze investeringsplannen geen bijkomende impact hebben op de mobiliteit.

 

Deze drie elementen zitten vervat in een aangepast dossier (wijzigingsverzoek), waarvoor een nieuw openbaar onderzoek zal opgestart worden.

 

Op naar 2021: in harmonie werken, leven en wonen

Het mag duidelijk zijn: Martin Mathys luistert naar ieders idee en houdt er ook rekening mee. Vanaf het eerste moment volgen wij alle wettelijke stappen en werken we in alle openheid. Via een brochure informeren we je daarom graag uitgebreid over deze drie aanpassingen.

 

Heb je nog een vraag over deze plannen? Stel ze dan gerust aan onze preventieadviseur Dirk Janssens. Want door met elkaar te praten, blijven we in harmonie met elkaar werken, leven en wonen.

 

Dirk Janssens

Preventieadviseur Martin Mathys

d.janssens@rustoleum.eu

+32 473 650 400

Download infobrochure