Update toekomstproject

HALEN, 27 augustus 2020 - Verffabriek Martin Mathys werkt momenteel hard aan de toekomst van het bedrijf. Op dit moment loopt een vergunningsaanvraag naar aanleiding van de installatie van onze nieuwe afvullijn voor verfspuitbussen. Langs deze weg geven we graag een update over dit project.

 

Download infobrochure

 

Inhoud van het project

Ons toekomstproject omvat twee luiken:

- Enerzijds waarderen we onze infrastructuur op:

* Zo voorzien we aan de voorkant van het bedrijf een parking met veel groen. Vrachtwagens hoeven dan niet langer langs de kasseiweg aan de zijkant te passeren. Dat zorgt voor meer rust.

* De kasseiweg in kwestie leiden we om, zodat de achterliggende gronden vlot bereikbaar blijven.

* Verder komt er een portiersgebouw, waar elke bezoeker zich moet aanmelden. Op die manier verhogen we de veiligheid.

- Ten tweede investeren we in techniek. Om onze productie uit te breiden, slaan we enkele specifieke stoffen en grondstoffen op. Daarom installeren we drie nieuwe opslagtanks. Flankerende technische ondersteuningsmiddelen en strikte procedures garanderen de veiligheid van deze tanks en de afvullijn ten allen tijde. Deze plannen kregen alvast een positief advies van een externe veiligheidsdeskundige én groen licht van de brandweer en het Agentschap Natuur & Bos (het overheidsagentschap dat ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen).

 

Deze investeringen passen binnen de focus op milieu en veiligheid bij Martin Mathys. In de lange geschiedenis van ons bedrijf werd er nog nooit een klacht tegen Martin Mathys ingediend. Ons bedrijf voldoet dan ook aan elke wetgeving – meer zelfs, we doen vaak meer dan de wetgeving voorschrijft.

 

N.B. Via ons YouTube-kanaal kan je ook een animatiefilmpje bekijken, waarin je kan zien hoe het project er in de toekomst uitziet.

 

190 arbeidsplaatsen verankerd, 10 extra jobs

De veiligheid van de omwonenden en onze medewerkers gaat voor op alles in dit project. Daarnaast heeft het verhaal natuurlijk ook een economische kant.

Ons moederbedrijf heeft de intentie om maar liefst 3 miljoen euro te investeren in dit project. Daaruit blijkt een groot vertrouwen in de toekomst van Martin Mathys. Op deze manier verankeren we niet alleen de 190 huidige jobs in Halen, we creëren ook 10 extra arbeidsplaatsen. Verffabriek Martin Mathys is de grootste private werkgever in Halen. Bijna 70% van de medewerkers woont in een straal van 20 kilometer rond het bedrijf, een 30-tal collega’s in Halen zelf. Met de goedkeuring van dit project garanderen we de werkgelegenheid op lange termijn.

 

Informatie en communicatie

De jongste dagen is er in Zelem een buurtcomité opgericht, waarin enkele omwonenden zich verzameld hebben. Als bedrijf tonen we begrip voor alle omwonenden. We staan open voor hun suggesties en doorlopen alle wettelijk voorziene stappen.

Onze verffabriek is een begrip in Zelem. Als familiebedrijf liggen we al sinds 1845 op deze plek, en functioneren we al 175 jaar in harmonie met de omgeving. Die warme band willen we graag behouden. Daarom organiseerden we onlangs infosessies voor de nabije buren. In de loop van september brengen we bovendien een infobrochure uit, die we zowel aan de buurtbewoners en onze werknemers bezorgen.

 

Contactpersoon

We vinden het belangrijk dat iedereen over correcte informatie beschikt. Heb je vragen over dit project? Contacteer dan gerust collega Dirk Janssens. Dirk is op de hoogte van alle details en beantwoordt graag ieders vraag.

 

Dirk Janssens

Preventieadviseur Martin Mathys

d.janssens@rustoleum.eu

+ 32 473 650 400

Download infobrochure