Goedgekeurd door de natuur !

Als men kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kiest men voor een harmonisch samengaan van de 3 P’s: Planet, People en Profit. Bedrijfsactiviteiten bouwen op die manier mee aan een duurzame samenleving.

Dit impliceert ook het kiezen van producten en diensten met zo weinig mogelijk negatieve impact op mens, milieu en maatschappij, kortom goedgekeurd door de natuur.

Gezondheid en welzijn

Veel mensen doen inspanningen om ons milieu te sparen en onze leefomgeving gezonder te maken. Ook Mathys® spant zich in voor ons milieu.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam produceren is onze prioriteit. Daarom steken we al jaren veel tijd en geld in het ecologisch aspect van onze verfproductie. Hoe doen we dat?

Muurverven met Ecolabel

Europa verplicht ons meer en meer om verven te gebruiken met het Ecolabel. Denk daarbij vooral aan toepassingen in openbare plaatsen als ziekenhuizen, gemeentelijke gebouwen, rusthuizen en kinderdagverblijven.