Vernieuwing ISO 9001 Certificaat

[Translate to Dutch:]
  • [Translate to Dutch:]
  • [Translate to Dutch:]
Weer een mijlpaal: ISO 9001 gecertificeerd

 

Wij geloven oprecht dat ons bedrijf de beste medewerkers heeft. U hoeft ons echter niet op ons woord te geloven. Het is dankzij het team van Rust-Oleum Europe dat wij als organisatie en bedrijf er alles aan doen om aan de wensen van de klant te voldoen.

 

Daarom dragen we deze pagina met veel plezier op aan Dirk Janssens, onze veiligheidscoördinator die al meer dan 20 jaar de ISO 9001-certificatie bewaakt. Hieronder vindt u meer over waarom Dirk elke dag naar zijn werk komt, waaruit de toewijding blijkt van al onze Rust-Oleum medewerkers en management. We waren erg enthousiast dat hij ons wat meer over het proces wilde uitleggen:

 

  • Proficiat met de vernieuwing van het certificaat! Kan je starten met jezelf voor te stellen en ons uitleggen waarom ISO-certificatie goed is voor Martin Mathys en Rust-Oleum Europe?

Dank je wel, maar eigenlijk moet je alle medewerkers van Martin Mathys feliciteren, want zij zorgen ervoor dat het kwaliteitsbeheerssysteem aan de internationale standaard voldoet. Martin Mathys is sinds 1997 ISO9001 gecertifieerd. Toen ik in 2002 bij Martin Mathys aan de slag ging, werkte het bedrijf al volgens deze norm. Eén van de voordelen van de certificatie is dat een externe auditor de verschillende bedrijfsprocessen doorlicht, en dat we dan de erkenning krijgen via een internationaal erkend certificaat, waar we trots op mogen zijn.

 

  • Waren er voor of tijdens de inspectie (onverwachte) problemen of moeilijkheden die nog moesten opgelost worden voor het vernieuwen van het ISO 9001?

De beheersing van de kwaliteit is ingebed in onze organisatie, in alle afdelingen, op alle niveaus. Een audit uitgevoerd door externe auditoren veroorzaakt steeds wat extra stress en druk, maar moeilijkheden hebben er zich tijdens de audit niet voorgedaan. In totaal werden 18 medewerkers door de externe auditoren geïnterviewd. 

 

Evolutie van het kwaliteitsmanagement

 

  • Zie je grote verschillen tussen landen voor de ISO-kwaliteitsnormen van producten? Verloopt dit voor de meeste exportlanden hetzelfde of vraagt dit grote aanpassingen?

De norm ISO 9001 is één van de duizenden verschillende ISO-normen, die internationaal gelden. De meeste ISO-normen zijn product gericht, sommige normen hebben betrekking op managementsystemen, op beheerssystemen. De norm ISO 9001 heeft betrekking op het managementsysteem voor kwaliteit. Deze norm dwingt geen uniformiteit van het kwaliteitsbeheerssysteem af. Elk bedrijf kan en zal een uniek kwaliteitsbeheerssysteem hebben. De norm wordt gebruikt om te beoordelen of een bedrijf of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klant. Als organisatie beschrijf je wat je doet om aan de eisen van de klant te voldoen, vervolgens doe je dat dan ook zo en tijdens een audit bewijs je dan dat je voldoet aan de eisen van de klant.

 

  • Zijn er in de voorbije jaren veel evoluties geweest op het vlak van testen voor onderzoek, ontwikkeling, productie, logistiek, verkoop en levering, sinds de eerste keer dat Martin Mathys een ISO certificaat ontving? 

De norm ISO 9001 werd in 2015 een laatste keer aangepast. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van 2008 zijn: 
- Focus op leiderschap en betrokkenheid van het topmanagement
- Risicogericht denken en een bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen
- Nadruk op (kwaliteits)doelstellingen, het meten en indien nodig het aanpassen
- Communicatie en bewustwording in de organisatie (dit interview helpt hiermee)
- Minder formeel voorgeschreven eisen

 

De toekomstplannen van Rust-Oleum Europe

 

  • Wat zijn de plannen voor de toekomst om kwaliteit te blijven garanderen en verbeteren op vlak van coatings, aerosols en reinigingsmiddelen?

Continue verbetering is een belangrijk onderdeel van een kwaliteitsbeheerssysteem. In de management review van het kwaliteitsbeheerssysteeem, die jaarlijks gehouden wordt, wordt nagekeken of de middelen toereikend zijn om de kwaliteitsdoelstellingen te halen. Vorming van de medewerkers, (interne) communicatie, risicoanalyses (bv. grondstoffen tekorten) en de evoluties in de eisen van de klanten en andere stakeholders bepalen in welke richting het kwaliteitsbeheerssysteem zal evolueren.