VAAK GESTELDE VRAGEN

Antwoorden op jouw vragen over de hernieuwing van de omgevingsvergunning voor Martin Mathys

Al 175 jaar onderneemt Martin Mathys in, met en voor Zelem, Halen en de regio. Op deze basis bouwen we als verffabriek verder. Het doel? Economische en maatschappelijke meerwaarde blijven creëren voor inwoners, verenigingen, organisaties en andere bedrijven. Daarom starten we de procedure voor de hernieuwing van onze omgevingsvergunning op. Zo kunnen we onze activiteiten toekomstgericht verderzetten. Dat begint natuurlijk met open communicatie. Op deze pagina vind je antwoorden op vragen die jij jezelf allicht stelt.

Mis je bepaalde info? Laat het gerust even weten . Wij staan jou met plezier te woord.

 

OVER DE VERGUNNING

Veel bedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig. Het gaat hierbij over ondernemingen die bepaalde activiteiten uitvoeren. Denk in dat verband bijvoorbeeld aan de opslag van chemische producten, het gebruik van heftrucks en de installatie van airco’s. Of in het geval van Martin Mathys: de productie van verven, onze hoofdactiviteit sinds 1845.  

Goed om te weten, is dat Martin Mathys duurzame waarden nastreeft. Onze huidige omgevingsvergunning verloopt in januari 2025. Met een hernieuwing van de vergunning trekken we resoluut de kaart van de toekomst en kunnen we onze huidige activiteiten in vertrouwen verderzetten

Als integer, duurzaam bedrijf vindt Martin Mathys het belangrijk om met een solide draagvlak te kunnen blijven ondernemen. Daarom vragen we nu een hernieuwing van onze omgevingsvergunning aan en communiceren we daar ook open over. Zo bouwen we verder aan een vertrouwensrelatie en kunnen we in de toekomst economische en maatschappelijke meerwaarde blijven creëren.

 

OVER DE TIMING

De weg van aanvraag naar hernieuwde vergunning verloopt grofweg in 3 fases:

 1. Fase 1: afwijkingsaanvraag
  Martin Mathys blijft in de toekomst actief als verffabrikant in dezelfde industriezone omringd door woongebied waarin het al decennia onderneemt. Daarvoor is het nodig om een afwijkingsaanvraag in te dienen bij de Vlaamse Overheid. Dit gebeurde eind maart 2023.
 2. Fase 2: aanvraag van de eigenlijke omgevingsvergunning
  Wanneer de eerste fase is afgerond, dienen we de aanvraag voor de  hernieuwing van de omgevingsvergunning in. Dat doen we tussen oktober en december 2023.
 3. Fase 3: beslissing over de hernieuwde omgevingsvergunning
  Tussen aanvraag en beslissing zitten maximaal 180 dagen. Dankzij de hernieuwde vergunning, kunnen we in vertrouwen verder voor de toekomst.

 

Tussen de eerste aanvraag en de beslissing over de hernieuwde omgevingsvergunning zit ongeveer 1 jaar. We starten in het voorjaar van 2023. Vanaf dan zullen we duidelijk over de procedure communiceren. Zo bouwen we verder aan een stabiele vertrouwensbasis voor de toekomst.

 

Jouw vertrouwen is essentieel voor Martin Mathys. Als bedrijf zijn we lokaal verankerd in het dorp en de regio waarin we ondernemen. Daarom bouwen we verder aan een duurzame relatie. Daarin is duidelijke communicatie belangrijk. 

Op deze webpagina vind je regelmatig een update. Verder houden we te gepasten tijde de omwonenden en inwoners van Zelem persoonlijk op de hoogte. 

We organiseren bij de start van de procedure ook enkele informatiesessies voor de buurtbewoners en andere inwoners van Zelem. Tegelijk nemen we ook graag de tijd om jou persoonlijk te woord te staan.

Contacteer ons  daarom gerust voor een informatiemoment op afspraak.

OVER DE AFWIJKINGSAANVRAAG

Veel bedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig. Het gaat hierbij over ondernemingen die bepaalde activiteiten uitvoeren. Denk in dat verband bijvoorbeeld aan de opslag van chemische producten, het gebruik van heftrucks en de installatie van airco’s. Of in het geval van Martin Mathys: de productie van verven, onze hoofdactiviteit sinds 1845. 

Belangrijk om te onthouden, is dat Martin Mathys in vertrouwen wil verder werken. Uitbreiding is allerminst aan de orde. Tegelijk is de afstand tussen de bedrijfsgebouwen en de woonzone minder dan de voorgeschreven 50 meter.

Dat is nu zo: daar moeten we niet flauw over doen. De eerste stap naar een vergunning is dus een aanvraag om van de 50 meter-regel af te wijken.

Deze 50 meter-regel is er om een bepaalde buffer te creëren tussen de bedrijfsactiviteiten en de woonomgeving. Wat daarnaast vooral van belang is, zijn de acties die Martin Mathys onderneemt om hinder te vermijden. Dat biedt dezelfde zekerheid als deze zogenaamde 50 meter-regel.

Martin Mathys onderneemt al decennia als verfproducent in een industriezone omringd door woongebied. Met een hernieuwde omgevingsvergunning behouden we onze lokale verankering als economische sterkhouder.

Daar nemen wij als toekomstgericht bedrijf ook onze verantwoordelijkheid voor. Zo bieden onze acties om hinder te vermijden dezelfde zekerheid als de 50 meter-regel. Dat is zopas nog bevestigd door onafhankelijke geur-, geluids- en veiligheidsstudies.

Martin Mathys is er trots op om deel uit te maken van het dorp waarin en waarvoor het werkt.

We willen in vertrouwen verantwoord ondernemen voor Zelem, Halen en de regio. Hierbij gaan zekerheid en voorzichtigheid voor alles. Dat is ook de conclusie van onafhankelijke geur-, geluids- en veiligheidsstudies van externe deskundigen. Wat zeggen de resultaten daarvan?

 • Martin Mathys voldoet aan de geldende geluidsnormen. En dat zullen we vooral blijven doen. Daarom volgen we het geluidsniveau van onze ventilatoren meermaals per jaar op in samenwerking met een externe deskundige. Bovendien hebben we steeds de nodige vervangstukken in huis om eventuele defecten van installaties snel op te lossen.
 • Op basis van metingen op meerdere momenten tijdens de productie, namen experten geen verfgeuren waar buiten het bedrijfsterrein. Tegelijkertijd voeren we om de twee maanden nieuwe analyses uit. Als het nodig is, vervangen we meteen onze filters om eventuele risico’s uit te sluiten. Zo volgen we alles nauwgezet op.
 • We leggen onszelf strenge veiligheidseisen op. Hoewel we geen seveso-bedrijf zijn of worden, streven we wel dezelfde strikte veiligheidscriteria na. Een onafhankelijk onderzoek bevestigde overigens dat we nu al aan deze voorschriften beantwoorden. Daarnaast zorgen opvang- en buffervoorzieningen er samen met een intern rioleringssysteem voor dat er geen producten of stoffen in het milieu terechtkomen.

Veiligheid gaat voor alles. Hoewel we geen seveso-bedrijf zijn of worden, bevestigde een onafhankelijk onderzoek dat we toch aan deze voorschriften beantwoorden.

Als toekomstgericht bedrijf nemen wij dan ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We nemen de nodige maatregelen om te voorkomen dat er geen producten of stoffen in het milieu terechtkomen.

In de eigenlijke hernieuwingsaanvraag die in het najaar ingediend zal worden, voorzien we daarnaast om de hoeveelheid opgeslagen producten die mogelijk risico’s met zich meebrengen te verminderen. Dat is niet wettelijk verplicht. En tegelijkertijd vinden we dat belangrijk om in vertrouwen verder te werken in de industriezone omringd door woongebied waarin we al decennia ondernemen. Zo leggen we de basis van een duurzame, constructieve verstandhouding. Daar nemen wij onze verantwoordelijkheid voor.

•    In realiteit is uitbreiding niet aan de orde in de vergunningsprocedure. 
•    Waar de hernieuwing van de omgevingsvergunning echt over gaat, is de verderzetting van de huidige activiteiten van Martin Mathys als producent van hoogwaardige kwaliteitsverven voor meer dan 1000 distributie-, groothandel- en retailpartners. Daarmee zijn we een sterkhouder, die economische en maatschappelijke meerwaarde creëert voor Zelem, Halen en de regio. 

 

 • Wat vooral belangrijk is, is dat Martin Mathys werkt volgens hoge standaarden. Wij produceren hoogwaardige kwaliteitsverven. En daarvoor is het nodig om te beschikken over geavanceerde machines, die tot de beste prestaties in staat zijn. Deze apparatuur heeft in theorie een grote productiecapaciteit. In de praktijk gebeurt het nooit dat alle installaties gelijktijdig draaien: dat is praktisch niet mogelijk, en ons reëel verbruik toont dit ook aan.
 • Bovendien nemen we allerlei acties om hinder te verminderen.
  • Belangrijk om hierbij te onthouden, is Martin Mathys voldoet aan de geldende geluidsnormen en dat we het geluidsniveau van onze ventilatoren meermaals per jaar opvolgen in samenwerking met een externe deskundige.
  • Nog goed om weten in dit verband, is dat experten geen verfgeuren waargenomen hebben buiten het bedrijfsterrein. Tegelijkertijd voeren we om de twee maanden nieuwe analyses uit.
  • Wat ook mag benadrukt worden, is dat een onafhankelijk onderzoek bevestigde dat we nu al aan dezelfde strenge veiligheidsvoorschriften beantwoorden als seveso-bedrijven, terwijl wij dat niet zijn noch worden.
 • Zo kunnen we onze huidige productieactiviteiten zorgvuldig aanhouden.

 

 • Wij zijn een verfproducent. En een verfproducent heeft nu eenmaal specifieke producten nodig om zulke verven te vervaardigen.
 • Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat er geen producten of stoffen in het milieu terechtkomen.
 • Bovendien leggen we onszelf strenge veiligheidseisen op. Want hoewel we geen seveso-bedrijf zijn of worden, bevestigde een onafhankelijk onderzoek dat we toch aan deze voorschriften beantwoorden.
 • In de eigenlijke hernieuwingsaanvraag die in het najaar ingediend zal worden, voorzien we daarnaast om de hoeveelheid opgeslagen producten die mogelijk risico’s met zich meebrengen te verminderen. Dat zal opgenomen worden in de hernieuwingsaanvraag, hoewel dat niet wettelijk verplicht is. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om zekerheid te bieden, om in vertrouwen verder te werken.

 

OVER DE TOEKOMST

Martin Mathys is vervlochten met heden, verleden en toekomst van Zelem, Halen en de hele regio. Dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, die wij als bedrijf graag opnemen.

 

 • Als duurzaam groeiend bedrijf hebben we een economische impact. Dat is mede ook dankzij de constructieve samenwerkingen met meer dan 1000 distributie-, groothandel- en retailpartners en honderden toeleveranciers. Hun werking is onlosmakelijk verbonden met die van onze onderneming.
 • Dat geldt ook voor onze 190 medewerkers. Zij houden onze motor – als één van de grootste en oudste bedrijven van de regio – draaiend. Zowat 70% van deze mensen wonen trouwens in de nabije omgeving – een 30-tal in Zelem zelf. Ook met hun toekomst zijn we begaan. De vaststelling dat er bij Martin Mathys opvallend veel medewerkers van eenzelfde familie aan de slag zijn, is voor ons daarom ook een mooie opsteker. Dankzij hun inzet kunnen wij blijven werken aan de allerhoogste kwaliteitsstandaarden. Voor hen nemen we graag onze verantwoordelijkheid.
 • Die verantwoordelijkheid nemen we ook op voor Zelem en de omgeving waarin Martin Mathys onderneemt. We geven daarom met plezier zuurstof aan het lokale verenigingsleven. Hiervoor ondersteunen we zo’n meerdere initiatieven. Ook dat van jou?
 • Zelem is de thuishaven van Martin Mathys. We doen daarom wat nodig is om een constructieve relatie met de gemeente en haar bewoners te onderhouden. We lieten daarom een reeks onafhankelijke studies uitvoeren. Zo verzekeren we onszelf van draagvlak om te blijven verder werken. De resultaten van zowel een geluids-, geur- als veiligheidsonderzoek wijzen in die richting. Op basis daarvan kunnen we bovendien gerichte acties ondernemen.
 • Daarnaast richten we onze blik natuurlijk ook op de wereld. We leveren daarom verschillende inspanningen voor het klimaat. Zo besparen we stevig op water, zetten we in op circulaire productie en schakelen we enkele versnellingen hoger op vlak van milieuvriendelijke mobiliteit. Zie je onze medewerkers het bedrijventerrein oprijden? Dan is de kans groot dat dit met een elektrische fiets of hybride auto is.

 

Martin Mathys blijft op een zorgvuldige manier de productieactiviteiten verderzetten. Uitbreiding daarvan is allerminst aan de orde.

In feite verandert er niets. Het gaat om een hernieuwing van onze bestaande omgevingsvergunning. De vergunningsprocedure zorgt er wel voor dat onze werking opnieuw grondig geëvalueerd wordt.